ASSESSORAMENT JURÍDIC

Des de GÓMEZ ARIAS Advocats Associats S.L. oferim serveis jurídics en diferents especialitats.

 • DRET CIVIL:
  Dret de família. Separacions. Divorcis. Adopcions. Incapacitacions. Herències. Dret immobiliari-registral. Dret hipotecari. Arrendaments urbans. Propietat horitzontal. Dret de la construcció. Vicis i defectes. Reclamacions de quantitat. Contractació. Propietat intel·lectual. Defensa de procediments judicials.
 • DRET PENAL:
  Dret penal general. Dret penal econòmic. Querelles i denúncies. Defensa de procediments penals. Responsabilitat penal i civil per negligències professionals.
 • DRET LABORAL:
  Acomiadaments. Reclamacions de quantitat. Sancions. Expedients de regulació. Acomiadaments col·lectius. Pensions. Incapacitats. Accidents laborals. Prevenció de riscos laborals. Estudis econòmics laborals i de personal.
 • DRET ADMINISTRATIU:
  Dret urbanístic. Contractació administrativa. Règim disciplinari. Sancions. Recursos. Responsabilitat patrimonial de l’Administració.
 • DRET MERCANTIL I FISCAL:
  Insolvències i fallides. Constitució de societats. Registre de marques. Creació de societats immobiliàries. Processos de liquidació i desinversió. Operacions societàries. Contractació mercantil. Arrendaments financers. Factoring. Franquícies. Procediments judicials empresarials.
 • DRET DE LA CIRCULACIÓ:
  Accidents de trànsit. Indemnitzacions econòmiques. Reclamacions judicials.